Контролери


Контролерът е устройство, което свързва всички периферни устройства в цялостна система. Чрез него се управлява всичко. Той осъществява връзката между оператора и системата, както и следи за изпълнението на предварително дефинирани сцени, при появата на конкретни условия.

Продуктът е добавен
Продуктът е добавен за сранение.