WiFi


WiFi е стандартен протокол за безжична коминукация. Много производители на домашна автоматизация го ползват за осъществяване на връзка между компонентите в домашната/сградната мрежа.

Продуктът е добавен
Продуктът е добавен за сранение.