Данни за фирмата:

Смарт хаус Европа ООД
бул. "Цариградско шосе" №105
Комплекс "Лиди-Р"
1113, София
България

Телефон: +359 2 4110000
Мобилен: +359 885 447744
Web: smart-house.bg
Mail: office@smart-house.bg

Правна информация:

Упълномощен представител: Тони Банчев
ДДС № BG 204603396
ЕИК: 204603396
МОЛ: Тони Банчев
Рег. по ЗЗЛД: 430462 (Удостоверение)

Допълнителна информация:

Продуктът е добавен
Продуктът е добавен за сранение.