Данни за фирмата:
Смарт хаус Европа ООД  
бул. "Цариградско шосе" №105
Комплекс "Лиди-Р"
1113, София
България
Телефон:
Мобилен:
Web:
Mail:

+359 2 4110000
+359 885 447744
www.smart-house.bg
office (at) smart-house (dot) bg

Правна информация:

Упълномощен представител: Тони Банчев
ДДС № BG 204603396
ЕИК: 204603396
МОЛ: Тони Банчев
Рег. по ЗЗЛД: 430462 (Удостоверение)

Допълнителна информация:

Декларация за поверителност
Отказ от отговорност
Право на връщане
Формуляр за връщане